Roelof Hermanus Eldering


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Omschrijving
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Roelof Hermanus Eldering is geboren op 28 JUL 1832 in Oudega, de zoon van Hermanus Roelofs Eldering en Tjitske Lammerts Westra.[Notitie 2]

  Hij overleed on 24 FEB 1895 in Smallingerland.[Notitie 3]

  Zijn vrouw is Fokje Siegers Fokkema, die hij trouwde op 13 MAY 1859 in Opsterland.

  Hun drie bekende kinderen zijn

  Aukjen Roelofs Eldering (1860-1886)

  Hermanus Roelofs Eldering (1864-1919)

  Tjitske Eldering (1866-1927)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Roelof Hermanus Eldering
  (1832-1895)

   

  Hermanus Roelofs Eldering
  (1792-1873)

   

  Roeloff Hermanus Eldering
  (1763-1834)

   

  Hermanus Johanneszn Eldering
  (1729-1787)

  +
     

  Johanna Bouwes Hunia
  (1736-1821)

   
     

  Lijsbet Wijbes
  (1760-1825)

     
   
   
       
   
   
     

  Tjitske Lammerts Westra
  (1793-?)

   

  Gerbens Westra
   

     
   
   
       
   
   
     

  Ruurdje Dirks Wiersema
   

     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren28 JUL 1832
  Plaats: Oudega
  Zie Notitie 2
  Overleden24 FEB 1895
  Plaats: Smallingerland
  Zie Notitie 3

  Omschrijving

  OmschrijvingDatumOmschrijvingDetailsBronMultimediaNotities
  BeroepKoemelker

  Notities

  Notitie 1

  Memories van Successie

  Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1895

  Overledene : Roel Hermanus Eldering

  Overleden op: 24 februari 1895

  Wonende te : Kortehemmen

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron:

  Memories van successie 1842-1902

  Toegangsnr. : 42

  Inventarisnr. : 1048

  Dagregisternr.: 6918

  Op microfilm nr. 9 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

  Notitie 2

  Aangiftedatum 30 juli 1832, blad nr. 44

  Notitie 3

  Overlijdensakte Smallingerland, 1895

  Aangiftedatum 25 februari 1895, akte nr. 30

  Roelof Harmanus Eldering, overleden 24 februari 1895, oud 62jaar,

  weduwnaar

  zoon van Harmanus Roelofs Eldering en Tjitske Lammerts Westra