Roeloff Hermanus Eldering


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Omschrijving
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Roeloff Hermanus Eldering is geboren op 20 Jul 1763 in Leeuwarden, de zoon van Hermanus Johanneszn Eldering en Johanna Bouwes Hunia.

  Hij overleed on 23 Aug 1834 in Strobos.[Notitie 5]

  Zijn vrouw is Lijsbet Wijbes, die hij trouwden op 29 JUN 1788.

  De plaats is niet gevonden.

  Hun zeven bekende kinderen zijn

  Johanna Eldering (1789-?)

  Seely Roelofs Elderingh (1789-1867)

  Cecilia Eldering (1790-?)

  Hermanus Roelofs Eldering (1792-1873)

  Wiebe Roelofs Eldering (1793-1858)

  Johannes Roelofs Eldering (1795-1840)

  Johanna Roelofs Eldering (1801-1822)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Roeloff Hermanus Eldering
  (1763-1834)

   

  Hermanus Johanneszn Eldering
  (1729-1787)

   

  Johannes Harmens Eldering
  (1700-1771)

   

  Hermann Jois Ellering
  (1672-1725)

  +
     

  Antje Sjoerds Boorsma
  (1668-1726)

   
     

  Antje Jans Dijkstra
  (1695-1759)

   

  Jan Alefs Dijkstra
   

   
     

  Vrouw Dijkstra
   

   
     

  Johanna Bouwes Hunia
  (1736-1821)

     
   
     
   
   
       
   
   
       
   
     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren20 JUL 1763
  Plaats: Leeuwarden
  Overleden23 AUG 1834
  Plaats: Strobos
  Zie Notitie 5
  Gedoopt29 JUL 1763
  Plaats: Leeuwarden
  Begraven
  Plaats: Gerkesklooster

  Omschrijving

  OmschrijvingDatumOmschrijvingDetailsBronMultimediaNotities
  BeroepHeelmeester

  Notities

  Notitie 1

  1899 Buitenpost, notaris G. de Jong Posthumus

  Inv. nr. 024093 repertoire nr. 63 d.d. 17 april 1899

  Ruiling

  Betreft een windoliemolen, huizen, erf en tuin te

  Kootstertille, waarde fl. 5200

  - Roelof Elderingh te Kootstertille

  Betreft een huis, wagenhuis, stalling en erf te

  Kootstertille, waarde fl. 1200

  - Pieter Elderingh te Kootstertille

  Notitie 2

  Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792

  Dopeling: Hermanus

  Geboren op 4 februari 1792 in Gerkesklooster

  Gedoopt op 19 februari 1792 in Gerkesklooster

  Zoon van Roelof Eldering en Lysbet Wybes

  Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

  Dopeling : HARMEN

  Vader : ROELOF

  Moeder : LIJSBET WIEBES

  Bron:

  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

  Herv. gem. Gerkesklooster, doop 1703-1812

  Inventarisnr. : DTB 22

  Notitie 3

  Achtkarspelen, huwelijken 1788

  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 juni 1788 in Gerkesklooster

  Man : Roelof Eldering afkomstig van Gerkesklooster

  Vrouw : Lijsbet Wybes afkomstig van Gerkesklooster

  Gestandaardiseerde namen: ROELOF en LIJSBET WIEBES

  ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

  Bron:

  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

  Trouwregister Hervormde gemeente Gerkesklooster 1703-1810

  Inventarisnr.: DTB 23

  Notitie 4

  Memories van Successie

  Kantoor Kollum, overl. jaar 1834

  Overledene : Roelof Harmanus Eldering

  Overleden op: 23 augustus 1834

  Wonende te : Gerkesklooster

  Tekst:

  genees/heel/vroedmeester; wednr. Lijsbert Wybes; vader van Seelje (wed. Melle

  Lammerts Oosinga, te Stroobos o/Gerkesklooster), Harmanus, mr.bakker Oudega,

  Wiebe, ontvanger Kooten en Johannes Roelofs Eldering, genees/heel/vroedmeester

  Anjum.

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron:

  Memories van successie 1834-1842

  Toegangsnr. : 42

  Inventarisnr. : 10001

  Dagregisternr.: 056

  Op microfilm nr. 174 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

  Notitie 5

  Overlijdensakte Achtkarspelen, 1834

  Aangiftedatum 23 augustus 1834, blad nr. 17

  Roelof Hermanus Eldering, overleden 23 augustus 1834, oud 71jaar,

  weduwnaar