Sipke Bouwes van der Weide


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Multimedia
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Sipke Bouwes van der Weide is geboren op 4 Nov 1798 in Visvliet, de zoon van Bouwe Siegers van der Weide en Grietje Jacobs.

  Hij overleed on 2 Jan 1863 in Leeuwarden.

  Zijn vrouw is Geertje Kornelis van Houten, die hij trouwde op 5 NOV 1823 in Achtkarspelen.

  Hun zes bekende kinderen zijn

  Dieuwke Sipkes van der Weide (1824-?)

  Bouwe van der Weide (1827-1872)

  Grietje van der Weide (1833-1902)

  Hendrikje van der Weide (1835-1905)

  Kornelia van der Weide (1838-1915)

  Kornelis van der Weide (1842-1842)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Sipke Bouwes van der Weide
  (1798-1863)

   

  Bouwe Siegers van der Weide
  (1755-1805)

   

  Syger Willems van der Weide
  (-1783)

   

  Willem Sygers
   

   
     

  Tytia Jennes
   

   
     

  Sibbeltje Eelkes
   

     
   
   
       
   
   
     

  Grietje Jacobs
  (1755-1821)

   

  Jacob Ouwes
   

     
   
   
       
   
   
     

  Dirkje Jans
   

     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren4 NOV 1798
  Plaats: Visvliet
  Overleden2 JAN 1863
  Plaats: Leeuwarden

  Multimedia

  media
  Doopboek Vis...

  Notities

  Notitie 1

  1828 Buitenpost, notaris J. Romein

  Inv. nr. 024019 repertoire nr. 37 d.d. 6 februari 1828

  Procesverbaal

  - Sipke Bouwes van der Weide te Rinsumageest

  1833 Augustinusga, notaris M.deVries

  Koopakte

  Betreft de verkoop van een huis en hoving te Gerkesklooster, koopsom fl. 450

  - Hendrikje Kornelis van Houten te Rinsumageest, verkoper

  - Geertje Kornelis van Houten te Rinsumageest, gehuwd met Sipke Bouwes van der Weide, verkoper

  - Mient Mients Pel te Gerkesklooster, koper

  Bron:

  Toegangsnr. : 26

  Inventarisnr.: 6012

  Repertoirenr.: 30 d.d. 14 maart 1833

  1879 Leeuwarden, notaris H. Albarda

  Inv. nr. 078117 repertoirenrs. 22 en 29 d.d. 20 januari 1879

  Provisionele en finale toewijzing

  Betreft de verkoop van huizen te Leeuwarden en Huizum,

  diverse koopsommen

  - Cornelis Albarda te Leeuwarden als verkoper

  - Bernardus Assuerius Snoek te Leeuwarden als verkoper

  - Rudolphus Franciscus ter Horst te Leeuwarden als verkoper

  - Catharina Baudina Buwalda, gehuwd met Berend Miedema te

  Leeuwarden als verkoper

  - Baudina Catharina Buwalda te Leeuwarden als verkoper

  - Grietje Sipkes van der Weide te Leeuwarden als verkoper

  - Hendrikje Sipkes van der Weide te Leeuwarden als verkoper

  - Cornelia Sipkes van der Weide te Leeuwarden als verkoper

  - Sayske Jans Faber, weduwe van Bonne Sipkes van der Weide

  te Leeuwarden als moeder van en voogd over Geertje,

  Trijntje, Sipke en Jan Bonnes van der Weide

  - Egbert Simons de Waard te Kootstertille als verkoper,

  tevens als toeziend voogd over Sipke Simons de Waard

  - Simon Egberts de Waard te Kootstertille als voogd over

  Sipke Simons de Waard, tevens als toeziend voogd over

  Geertje, Trijntje, Sipke en Jan Bonnes van der Weide

  - Pier Herres Faber te St. Jacobiparochie als verkoper

  - Gerlof Veersema, gehuwd met Aaltje Herres Faber te

  Chicago als verkoper; verblijvende te Ritsumazijl, Deinum

  - Aaltje Herres Faber, gehuwd met Gerlof Veersema te

  Chicago als verkoper; verblijvende te Ritsumazijl, Deinum

  - Salomon Aron Coltof te Leeuwarden als koper

  - Izak Aron Coltof te Leeuwarden als koper

  - Feike Grosjean te Leeuwarden als koper

  - Ariaan Gijlstra te Leeuwarden als koper

  - Cornelis Potgieter te Leeuwarden als koper

  - Gerrardus Wijnandus Metz te Leeuwarden als koper

  - Jan Coets te Leeuwarden als koper

  - Gerrit Vonk te Leeuwarden als koper

  - Klaas van der Meer te Leeuwarden als koper

  - Jan Aukes Veenje te Huizum als koper