Lammert van der Weide


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Lammert van der Weide is geboren op 21 Oct 1824 in Visvliet, de zoon van Jakob Bouwes van der Weide en Antje Johannes Leveringhuis.


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Lammert van der Weide
  (1824-?)

   

  Jakob Bouwes van der Weide
  (1790-1836)

   

  Bouwe Siegers van der Weide
  (1755-1805)

   

  Syger Willems van der Weide
  (-1783)

  +
     

  Sibbeltje Eelkes
   

   
     

  Grietje Jacobs
  (1755-1821)

   

  Jacob Ouwes
   

   
     

  Dirkje Jans
   

   
     

  Antje Johannes Leveringhuis
   

     
   
     
   
   
       
   
   
       
   
     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren21 OCT 1824
  Plaats: Visvliet

  Notities

  Notitie 1

  1897 * Leeuwarden, notaris A. Andringa

  Inv. nr. 079114 repertoire nr. 291 d.d. 11 november 1897

  Royement, akte niet aanwezig

  - Marten Sjoerds van der Hem te Huizum

  - Hendrik Siepkes Hotsma, in leven gehuwd met Meintje

  Lammerts van der Weide; betreft royement door de weduwe

  - Geert Jans van der Meer, gehuwd met Johanna Lammerts van

  der Weide te Huizum

  - Meintje Lammerts van der Weide, weduwe van Hendrik

  Siepkes Hotsma te Leeuwarden

  - Johanna Lammerts van der Weide, gehuwd met Geert Jans van

  der Meer te Huizum

  1899 * Leeuwarden, notaris A. Andringa

  Inv. nr. 079116 repertoire nr. 207 d.d. 25 mei 1899

  Inventaris

  - Johanna Lammerts van der Weide, weduwe van Geert Jans van

  der Meer te Deinum als voogd

  - Geert Jans van der Meer, in leven gehuwd met Johanna

  Lammerts van der Weide; betreft inventaris van de weduwe

  - Hendrik van der Meer, kind van wijlen Geert Jans van der

  Meer te Deinum

  - Gjaltje van der Meer, kind van wijlen Geert Jans van der

  Meer te Deinum

  - Jan Geerts van der Meer te Deinum

  - Sije Wopkes Bosch te Deinum

  - Lammert Geerts van der Meer te Warga

  - Talkje Geerts van der Meer te Deinum

  - Gerben de Boer te Boxum

  - Durk Rutgers Fopma te Hijlaard

  1901 * Leeuwarden, notaris A. Andringa

  Inv. nr. 079118 repertoire nr. 305 d.d. 9 augustus 1901

  Obligatie

  - Tjipke Dirks van Dokkumburg te Finkum; kapitaal fl. 1000;

  ook genaamd Van Dokkenburg

  - Johanna Lammerts van der Weide, weduwe van Geert Jans van

  der Meer te Deinum; kapitaal fl. 1000

  - Geert Jans van der Meer, in leven gehuwd met Johanna

  Lammerts van der Weide; betreft obligatie door de weduwe