Jan van der Weide


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Jan van der Weide is geboren op 6 Apr 1837 in Oostdongeradeel, de zoon van Bouwe Jans van der Weide en Boukien Alles Hendriksma.

  Zijn vrouw is Maaike Annes Kooistra, die hij trouwde op 16 MAY 1863 in Oostdongeradeel.

  Hun zes bekende kinderen zijn

  Bouwe van der Weide (?-?)

  Boukje van der Weide (?-?)

  Klaaske van der Weide (?-?)

  Anne van der Weide (?-?)

  Antje van der Weide (?-?)

  Kornelis van der Weide (1879-?)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Jan van der Weide
  (1837-?)

   

  Bouwe Jans van der Weide
  (1812-1884)

   

  Jan Bouwes van der Weide
  (1788-1862)

   

  Bouwe Siegers van der Weide
  (1755-1805)

  +
     

  Grietje Jacobs
  (1755-1821)

  +
     

  Tjitske Willems Kooij
  (1782-1868)

     
   
   
       
   
   
     

  Boukien Alles Hendriksma
   

     
   
     
   
   
       
   
   
       
   
     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren6 APR 1837
  Plaats: Oostdongeradeel

  Notities

  Notitie 1

  1871 Metslawier, notaris L.W. van Kleffens

  Inv. nr. 104058 repertoire nr. 170 d.d. 23 augustus 1871

  Hypotheek

  Betreft een kapitaal van Fl. 400

  - Jan Bouwes van der Weide te Engwierum als schuldenaar

  - Daam Fockema te `s Gravenhage als schuldeiser

  1877 Anjum, notaris T.Y. Kingma Boltjes

  Verhuring

  Betreft de verhuur van bouw- en greidland te Engwierum

  - De Diakonie der N.H. Gemeente te Engwierum, verhuurder

  - Ids Sytzes Keekstra te Engwierum, huurder

  - Jan Bouwes van der Weide te Engwierum, huurder

  - Willem Jans Feenstra te Engwierum, huurder

  - Eestze Koonstra te Engwierum, huurder

  - Hylke Doetzes Hoekstra te Engwierum, huurder

  - Klaas Binnes de Groot te Engwierum, huurder

  - Paulus Meinderts Fennema te Engwierum, huurder

  - Frans Kloosterman te Engwierum, huurder

  Bron:

  Toegangsnr. : 26

  Inventarisnr.: 3029

  Repertoirenr.: 306 d.d. 29 oktober 1877

  1882 Anjum, notaris T.Y. Kingma Boltjes

  Verhuring

  Betreft de verhuur van bouw- en greidland te Engwierum, huursom fl. 1004 per jaar

  - Jacobje Geerts Siccama te Pieterzijl, verhuurder, onder voogdij van Kornelis Jans Kingma

  - Janneke Geerts Siccama te Kollum, verhuurder

  - Hero Veltman te Terschelling, verhuurder

  - Gerke Hofman te Kollum, verhuurder

  - Jan Gerrit Geerts Siccama te Leek, verhuurder

  - De Diakonie der N.H. Gemeente te Engwierum, verhuurder

  - Frans Kloosterman te Engwierum, diaken en huurder

  - Eertse Kooistra te Engwierum, huurder

  - Hylke Hoekstra te Engwierum, huurder

  - Sipke Jeltema te Engwierum, huurder

  - Jan Bouwes van der Weide te Engwierum, huurder

  - Gerriit Geerts Dijkstra te Engwierum, huurder

  - Sytse Keekstra te Engwierum, huurder

  - Jan de Hoog te Engwierum, huurder

  - Gerben de Hoog te Engwierum, huurder

  - Willem Feenstra te Engwierum, huurder

  - Dirk Miedema te Engwierum, huurder

  - Klaas Sminia te Engwierum, huurder

  - Rommert Holwerda te Engwierum, huurder

  Bron:

  Toegangsnr. : 26

  Inventarisnr.: 3034

  Repertoirenr.: 1240 d.d. 26 september 1882