Feitse Harmens van Zwol


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Omschrijving
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Feitse Harmens van Zwol is geboren op 16 Mar 1801 in Terwispel, de zoon van Harmen Jans van Zwol en Wietske Feitzes Jenstra.

  Hij overleed on 16 Feb 1871 in Terwispel.

  Zijn vrouw is Jeltje Roels de Vries, die hij trouwde op 3 JAN 1826 in Opsterland.

  Hun acht bekende kinderen zijn

  Wytske Feitzes van Zwol (1826-1893)

  Fimke Feitzes van Zwol (1829-1896)

  Harmke Feitzes van Zwol (1832-1874)

  Roel Feitzes van Zwol (1833-1900)

  Harmen Feitzes van Zwol (1835-1904)

  Grietje Feitzes van Zwol (1836-1921)

  Jacob Feitzes van Zwol (1839-1915)

  Tjeerd Feitzes van Zwol (1842-1915)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Feitse Harmens van Zwol
  (1801-1871)

   

  Harmen Jans van Zwol
  (1769-1811)

   

  Jan Hendriks van Zwol
  (c1734-1805)

   

  Hendrik Jans van Zwol
  (?-<1751)

   
     

  Jentje Hendriks
  (<1712-<1741)

   
     

  Roelofjen Jacobs de Groot
  (c1735-1820)

   

  Jacob Roelofs
   

   
     

  Aaltje Jans
   

   
     

  Wietske Feitzes Jenstra
  (1773-1866)

   

  Feitse Jeens Jeninga
  (c1744-1827)

   

  Jeen Jeldertsz
  (-c1800)

   
     

  Grietje Feitzes
  (-c1786)

   
     

  Ymke (Ermkjen) Jochums
  (-c1800)

   

  Jouke Jochems
  (-c1780)

   
     

  Antje Jans
  (-c1786)

   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren16 MAR 1801
  Plaats: Terwispel
  Overleden16 FEB 1871
  Plaats: Terwispel
  Naamgeving12 APR 1801
  Plaats: Terwispel
  Begraven
  Plaats: Terwispel
  Residence
  Zie Notitie 2

  Omschrijving

  OmschrijvingDatumOmschrijvingDetailsBronMultimediaNotities
  Beroeparbeider (1826), schipper (1829), arbeider en veenbaas (vanaf 1832)

  Notities

  Notitie 1

  Uit Opstand in de Turf / Kerst Huisman: "In het voorjaar van1853 braker opnieuw een bollejagerij uit in de veenderij onderTerwispel. Er isweinig over bekend, maar er volgde een rechtszaakuit, vandaar dat we ertoch iets van weten. Eâen van de aanzetterswas Jan Berends Post uitJubbega, 27 jaar oud. Hij stond in augustus1853 terecht voor dearrondissementsrechtbank te Heerenveen,samen met zijn broer Hans (32)en de Heerenveenster Hendrik Smittye(31). Het drietal dwong in deveenderij van Feitze Harmens vanZwolle de arbeider Aize Sietzes deVries uit Terwispel het werkneer te leggen. Dat ging nogal hardhandig:De Vries kon meerdan 20 dagen niet werken."

  Uit Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002): Op 11 december 1854was Feitsef 50.- schuldig aan vervener Hendrik Hendriks vanDam te Gorredijk voordoorvaart (door wijken onder beheer vanDam), welke rekening op 1augustus 1855 voldaan werd.

  Uit De Woudklank, 17 juni 1999 / Rein Berend Zijlstra en Hansde Jong:Op 19 april 1866 kopen Feitse en Pieter Brons van HendrikHendriks vanDam te Gorredijk 'een perceel klijnland' in de 'BlauweKamp' voor desomma van f. 474,-. Fietse en Pieter werkten toendertijdsamen in eensoort vervenings-vennootschap. Met de 'Blauwe Kamp'werd bedoeld hetstuk onland tussen de Nieuwevaart en het Alddjipgenaamd 'De Dulf'.Waarschijnlijk is hier in 1865 het huisnummer133 gebouwd. Bij hetartikel over De Dulf is ook een foto vanFeitse geplaatst. In hetartikel wordt ook nog vermeld dat inhet huis dat nu de Streek nummer 9in Terwispel is (voorheennummer 57/57a) zich stenen bevinden met detekts: "F.H. van Z."en "1871". Meer informatie uit dit artikel staatbij zoon HarmenFeitzes van Zwol.

  Uit Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002): Volgens het NammekundichWurkferbanfan de Fryske Akademy werd het gebied tussen de Mouweweg enhet"Alddjip" al in 1543 Dolft genoemd. De naam is afgeleid vanhetOudfriese 'delva' en het Friese 'dolle' oftewel 'delven'- graven. Ditimpliceert dat er hier al eeuwen turf is gegraven.

  Notitie 2

  Het echtpaar Feitse van Zwol en Jeltje Roels de Vries woondeninTerwispel, waar nu de Streek is, huisnummer 9 (Woudklank,17 juni 1999)