Bauke Harmens van Zwol


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Omschrijving
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Bauke Harmens van Zwol is geboren op 29 Jan 1808 in Langezwaag, de zoon van Harmen Jans van Zwol en Wietske Feitzes Jenstra.

  Hij overleed on 22 Dec 1883 in Terwispel.[Notitie 2]


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Bauke Harmens van Zwol
  (1808-1883)

   

  Harmen Jans van Zwol
  (1769-1811)

   

  Jan Hendriks van Zwol
  (c1734-1805)

   

  Hendrik Jans van Zwol
  (?-<1751)

   
     

  Jentje Hendriks
  (<1712-<1741)

   
     

  Roelofjen Jacobs de Groot
  (c1735-1820)

   

  Jacob Roelofs
   

   
     

  Aaltje Jans
   

   
     

  Wietske Feitzes Jenstra
  (1773-1866)

   

  Feitse Jeens Jeninga
  (c1744-1827)

   

  Jeen Jeldertsz
  (-c1800)

   
     

  Grietje Feitzes
  (-c1786)

   
     

  Ymke (Ermkjen) Jochums
  (-c1800)

   

  Jouke Jochems
  (-c1780)

   
     

  Antje Jans
  (-c1786)

   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren29 JAN 1808
  Plaats: Langezwaag
  Overleden22 DEC 1883
  Plaats: Terwispel
  Zie Notitie 2
  Begraven
  Plaats: Terwispel
  Zie Notitie 3

  Omschrijving

  OmschrijvingDatumOmschrijvingDetailsBronMultimediaNotities
  Beroeparbeider, vervener, veenbaas

  Notities

  Notitie 1

  Op maandag 11 februari 1884, 's namiddags 3 uur, werd bij FreerkvanWallinga, kastelein te Terwispel door notaris Heringa teGorredijk,provisioneel verkocht: "Eene Boerenbehuizinge metSchuur en Erf, 4arbeiders Huizen, benevens eenige perceelenHooiland, Bouwland endrooggevallen Grond onder Terwispel, eneene Veenderij onder Beets,alles behoorende tot den boedel vanwl. Bauke Harmens van Zwol,overleden te Terwispel, te veilenin 24 perceelen, waarvanonderscheidende perceelen voorzien vanKlijn." 1e Perceel: Een Huis metSchuur, Erf en daarbij gelegenTuin aan den oudendijk en den straatwegte Terwispel, kadastraalbekend Gemeente Gorredijk, Sectie B No. 1174,groot 2 are 41centiare en Sectie A No. 1924, groot 5 are en 20centiare; belendten noorden de woudweg, ten oosten den oudendijk, tenzuidenden straatweg en ten westenden heer Hendrik Hendriks van DamSenior.(Bron: Genealogie Jan van Zwol (03-01-2002)).

  Notitie 2

  Overleden in huis nr. 183

  Notitie 3

  Foto aanwezig, graf nr. 10.