Wieger Grijpstra


Inhoud
  • Persoon and Familie Informatie

  • Persoon and Familie Informatie

    Wieger Grijpstra is de zoon van onbekende ouders.

    De datum en plaats van zijn geboorte niet gevonden.

    Zijn vrouw is Antje van der Weide, die hij trouwde op 15 MAY 1897 in Oostdongeradeel.

    Ze hebben geen bekende kinderen.