Durkjen Jans de Graaf


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie

 • Persoon and Familie Informatie

  Durkjen Jans de Graaf is de dochter van onbekende ouders.

  De datum en plaats van haar geboorte niet gevonden.

  Haar man is Wytze Sipkes van der Weide, die zij trouwde op 8 APR 1820 in Oostdongeradeel.

  Hun enige bekende kind is

  Sipke Wytzes van der Weide (1820-1844)